Proizvodi

U našoj ponudi nalaze se sljedeći proizvodi:

Drvo za ogrijev (metrice – bukva, grab, hrast, cer, bagrem)

Tehnička oblovina (jela, smerka, joha,breza, hrast, bukva, kesten, trešnja, orah, bagrem) svih razreda kakvoće

Prostorno drvo – višemetrica (hrast, bukva, cer, grab, bagrem)

Biomasa – na pomoćnim stovarištima diljem RH možemo ponuditi sirovinu (meke i tvrde listače) za proizvodnju drvne sječke

Usluge

U našoj ponudi nalaze se sljedeće usluge u šumarstvu:

Usluga sječe, izrade i privlačenja drvnih sortimenata s ciljem očuvanja ekološke, gospodarske i socijalne funkcije šuma

Usluga prijevoza drvnih sortimenata od panja do pomoćnog stovarišta

Usluga utovara i pretovara drvnih sortimenata za daljinski transport

Usluga prijevoza drvnih sortimenata do krajnjeg kupca

Pomoć kod predavanja Zahtjeva za doznaku stabala kod nadležnih tijela, kao i ostali administrativni poslovi (doznaka, popratnica, dozvole, zahtjevi)

Kontaktirajte nas Već danas i uvjerite se u kvalitetu naših proizvoda i usluga