Kupujemo drvne sortimente svih vrsta na panju, uz panj, na pomoćnom stovarištu.

Cijena drvnih sortimenata ovisi o nekoliko faktora – kvaliteti, kvantiteti i lokaciji.

Procjena kvalitete i kvantitete vrši se izlaskom na teren i traži se način za stvaranje najveće dobiti za sve uključene.

Vrste:

Hrast kitnjak
Hrast lužnjak
Hrast cer
Obična bukva
Obični grab
Bagrem
Joha
Jela
Smreka

Kontaktirajte nas Već danas i uvjerite se u kvalitetu naših proizvoda i usluga