Program Ruralnog razvoja 2014. -2020.

NAZIV PROJEKTA: „Nabava novih strojeva i opreme u svrhu unaprjeđenja poslovanja obrta SIP Žganjer“

OPIS PROJEKTA: „Nabava novih strojeva i opreme u svrhu unaprjeđenja poslovanja obrta SIP Žganjer“ je projekt koji se provodi u sklopu Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Podmjera 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“, Operacija 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“.

Predmet projekta je nabava opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva te za daljinski prijevoz drva. Ulaganje obuhvaća nabavu skidera sašumskim vitlom i šumarske prikolice. Predmetno ulaganje doprinosi povećanju poslovne učinkovitosti, odnosno povećanja proizvodnog kapacitea i kvalitete pružanja usluge sječe i izvlačenja drva iz šume.

Prijavom projekta na navedeni natječaj određeni su sljedeći ciljevi:
I. Povećati proizvodni kapacitet
II. Modernizirati i unaprijediti tehnološki proces

Provedbom projekta ostvarit će se sljedeći rezultati:
I. Povećanje proizvodnih kapaciteta za 100%
II. Povećanje konkurentnosti na tržištu
III. Modernizacija poslovanja
IV. Povećanje okolišne prihvatljivosti
V. Povećanje sigurnosti radnih procesa

Ukupna vrijednost projekta i prihvatljivog ulaganja iznosi 1.144.326,76 HRK.

Dana 26. veljače 2018. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je Odluku o dodjeli sredstava za SIP Žganjer, temeljem koje je odobrena potpora u iznosu od 568.102,64 HRK. Provedba projekta bit će gotova u svibnju 2018. godine.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela (482.887,24 HRK), a Republika Hrvatska s 15% udjela (85.215,40 HRK).